Artur Sahléns märke från 1916

Någon har insiktsfullt formulerat:

”Vissa människor ser till att det händer . . .
vissa betraktar det som händer . . .
och vissa undrar vad det var som hände . . .”

Vi har dristat oss att omformulera och kvantifiera:

10 %   ser till att det händer . . . . . . .
30 %   är oftast med när händer . . . .
60 %   undrar vad det var som hände

10 30 60  ∼  Tio Trettio Sextio

Vårt namn  ∼  Vårt telnr  ∼  Vår URL

Vi ser till att det händer . . .